Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppdaterade riktlinjer vid distansarbete för teknisk och administrativ personal (T/A)

Glasögon och dator på ett skrivbord. Mostphotos.

Den 30 september beslutade rektor Erik Renström om uppdaterade riktlinjer vid distansarbete för teknisk och administrativ personal. Riktlinjerna trädde i kraft den 1 oktober och ersätter därmed tidigare riktlinjer från 2019.

Riktlinjerna gäller anställda vid universitetet, med undantag för de som omfattas av arbetstidsavtal för lärare eller lokalt chefsavtal.

Utgångspunkten i riktlinjerna är att:

  • Lunds universitet är ett campusuniversitet vilket innebär att utbildning och forskning i huvudsak bedrivs på campus.
  • Distansarbete kan bidra till effektivitet utifrån verksamhetens och den anställdes behov.
  • Distansarbete är en möjlighet för anställda som får tillämpas om det gagnar verksamheten, när arbetsuppgifternas art och verksamhetens behov medger det. Att arbeta på distans är varken en rättighet eller en skyldighet.

Med distansarbete avser universitetet arbete som regelbundet utförs i hemmet, eller annan överenskommen plats utanför huvudarbetsplatsen, med fullgott försäkringsskydd, en eller flera dagar i veckan, inom landets gränser. Huvudregeln är att distansarbete får uppgå till högst 40 procent av arbetstiden. Ifall det finns behov av större omfattning hanteras detta enligt särskild delegation.

Distansarbete kräver skriftlig överenskommelse med närmaste chef. Att de uppdaterade riktlinjerna träder i kraft den 1 oktober innebär att det är möjligt att göra skriftliga överenskommelser om distansarbete från och med detta datum.

Riktlinjerna redogör för skillnaderna mellan begreppen huvudsaklig arbetsplats, tillfällig arbetsplats och distansarbete. De redogör även för vad som gäller när det kommer till

  • arbetsmiljöansvar vid distansarbete
  • arbetstid och tillgänglighet vid distansarbete
  • utrustning och kostnader vid distansarbete
  • försäkringar vid distansarbete
  • säkerhet och sekretess vid distansarbete
  • uppföljning av distansarbete
  • uppsägning av överenskommelse om distansarbete.

Om du som anställd är intresserad av möjligheten till distansarbete, ta del av riktlinjerna nedan och kontakta din närmaste chef för diskussion. 

Ta del av de uppdaterade riktlinjerna i Regelverket på Medarbetarwebben 

Mall för skriftlig överenskommelse om distansarbete (för TA-personal) finns på sidan Personalblanketter och mallar.

Personalblanketter och mallar | Medarbetarwebben (lu.se)