Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Minskat universitetsgemensamt stöd till uppdragsutbildning

tre kvinnor sitter och diskuterar med en dator framför sig.

Gemensamma förvaltningen ska sänka kostnaderna med 20 miljoner. Universitetsledningen planerar därför att minska det universitetsgemensamma stödet till uppdragsutbildning. Detta är en av flera åtgärder för att få gemensamma förvaltningens ekonomi i balans.

Förslaget som nu presenteras innebär att det universitetsgemensamma stödet kommer att minskas till att omfatta en mindre nod med två till tre heltidsanställda. Idag har avdelningen för uppdragsutbildning (LUCE) på sektionen Forskning, samverkan och innovation 23 anställda. Noden behövs för att säkerställa korrekt avtalshantering och att universitetet uppfyller vissa krav från UKÄ, Universitetskanslerämbetet. 

I det framtida uppdraget kommer även ekonomisk uppföljning och rapportering av uppdragsutbildning för universitetet att ingå. Övrigt stöd till uppdragsutbildning ska ges på fakultets- eller institutionsnivå. Ett beslut om ett minskat universitetsgemensamt stöd innebär att huvuddelen av det befintliga stödet om möjligt tas över av fakulteter och institutioner.

Förenklad remissrunda

– Universitetsledningens bedömning är att detta är det enda alternativ som möjliggör ett universitetsgemensamt stöd till uppdragsutbildning som inte går med underskott, säger vicerektor Jimmie Kristensson. Den planerade förändringen innebär en årlig besparing med 2-3 miljoner på sikt, bland annat för minskade lokalkostnader. 

– Att arbeta i en verksamhet som ständigt går med underskott och därmed också ifrågasätts innebär också en dålig arbetsmiljö för både chefer och medarbetare, understryker han. Han lyfter även fram att vissa fakulteter är tydliga med att de anser att den administrativa överbyggnaden för uppdragsutbildning är för stor idag.

Nästa steg är en förenklad remissrunda med fakultetsledningarna som nu har startat. Beslut om genomförande planeras inom de närmaste månaderna. Förändringen kommer sedan att genomföras successivt under 2024 och 2025.