Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Projektet samordnad tentamensservice fortsätter

Studenter sitter inne i Matteannexet i Lund och studerar.

Första delen av projektet samordnad tentamensservice är i full gång sedan mars i år med bland annat bemanning av skrivningsvärdar för all tentamen i Annexet (MA8, MA9, MA10). Vid årsskiftet är det dags att fortsätta med arbetet att skapa en välfungerande, rättssäker och samordnad tentamenshantering där fler lokaler inkluderas.

Nytt rektorsbeslut är taget för att del 2 av projektet samordnad tentamensservice ska starta vid årsskiftet 2023/2024. Det innebär att arbetet fortsätter med att skapa en välfungerande, rättssäker och samordnad tentamenshantering vid Lunds universitet.

Under vårterminen 2024 kommer utöver Annexet, även Sparta att ingå i de lokaler som Samordnad tentamensservice ansvarar för bemanning av skrivningsvärdar. Höstterminen 2024 kommer även Eden och Gasque att ingå. Utöver utökningen av skrivningssalar kommer även projektet att skapa ca 50 platser för examination med pedagogiskt stöd.

Det finns ett behov av fler tentamensplatser inom universitetet och det kommer att hanteras i ett annat delprojekt som ska se över olika alternativa vägar.

I projektet ingår även att skapa gemensamma regler för salstentamen. Det ska stärka rättssäkerheten och säkra likabehandlingen av alla studenter. Framtagandet av de gemensamma reglerna görs i samråd med fakulteterna. En första gemensam regel som har utarbetats gemensamt under våren handlar om in- och utsläpp i tentamenssal, se exempel nedan.

Projektet fortsätter sitt uppdrag med samma styrgrupp som leds av prorektor Lena Eskilsson och där representanter från fakulteter/motsvarande, LUS samt från den gemensamma förvaltningen ingår.  Gruppchef för projektet fortsätter att vara Elin Engman, LU Byggnad.

In och utsläppsregel

Ett andra insläpp efter 30 minuter

  • Efter att starttiden har passerats, stängs dörrarna till tentamenssalen. Ett andra samlat insläpp till tentamenslokalerna MA08, MA09 och MA10 kommer endast att ske 30 minuter efter tentamensstart. Löpande insläpp efter tentamensstart är inte tillåtet.
  • Studenter som anländer efter att det andra insläppet har skett, får inte tentera utan hänvisas till nästa tentamenstillfälle.

Lämna tentamenslokalen tidigast efter 60 minuter

  • Studenterna får tidigast lämna tentamenslokalen 60 minuter efter tentamensstart. (Vid tentor med skrivtid på mindre än 60 minuter får studenter lämna lokalen vid skrivtidens slut).

Ovanstående regel gäller tentamen i Annexet från och med 2023-09-01