Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny utbildningswebb ska sätta studenten i fokus

Olika lappar med texter hängande på en tvättlina. Foto: Petra Svensson.
Tankar från LU-medarbetare om hur vi kan uppnå en bättre webb för blivande studenter, från utställningen på Skissernas museum i februari 2023.

Ett nystartat projekt ska ta fram en webb som stöttar blivande studenter i processen att välja utbildning. Beslut om att genomföra projektet “En samlad utbildningswebb togs på ett rektorssammanträde 30 november.

Projektet “En samlad utbildningswebb” har som syfte att skapa en modern servicewebb, som ger stöd och guidar studenter i utbildningsvalet samt frigör tid och kreativitet för medarbetare. Visionen är att universitetets utbildningswebb ska bli en servicewebb med den blivande studenten i centrum. Projektet beräknas pågå 18 månader med start i december 2023.

Stora brister i dagens kurs- och programpresentationer

Idag upplever blivande studenter utbildningsinformationen från Lunds universitet som splittrad, överväldigande, inkomplett och svår att jämföra mellan utbildningarna. Den stora variationen i innehåll och mängden material ger också en ojämlik presentation för den som ska välja mellan olika utbildningar. Blivande studenter efterfrågar dessutom mer “mänskligt” och berättande innehåll, gärna i form av film, samt fler visualiseringar i utbildningspresentationerna.

Förbättringsmöjligheter i interna arbetssätt

Det interna arbetet med utbildningsinformationen har också visat sig rymma stor förbättringspotential. Representanter från samtliga fakulteter har beskrivit arbete i stuprör, otydliga roller och arbetsprocesser, en hög grad av ad hoc-arbete och otillräckligt systemstöd. Presentationen av kurser och program dubbel- och trippelpubliceras också på olika webbplatser inom universitetet. Det leder till ineffektivitet och stora risker för kvalitetssäkring av utbildningsinformation.

Nya former för design, innehåll, teknik och arbetssätt

Den nya utbildningswebben ska samla all information om utbildningarna för blivande studenter på huvudwebbplatserna lu.se respektive lunduniversity.lu.se.

Projektet ska därför utveckla design och innehåll för hur hela universitetet presenterar sina utbildningar på webben, samt en kompletterande IT-lösning. Utöver detta ska projektet ta fram en virtuell organisation med gemensamma processer för hantering av utbildningsinformation riktad till presumtiva studenter. 

Ledord för arbetet i projektet kommer att vara samskapande och förankring med såväl studenter som verksamhetsrepresentanter. Det finns en stark vilja att arbeta mer tillsammans med en gemensam riktning bland de medarbetare som uttalat sig i workshops, intervjuer och under utställningen om ”Vill studera- resan” på Skissernas museum.

Riggningen av projektet har börjat

Projektet är precis i startgroparna och har nyligen fått en projektgrupp och projektledare, Lars Rasch från LDC. De ska tillsammans sätta formerna för arbetet internt och med externa leverantörer, samt ta fram en övergripande projektplan. Ett nätverk med berörda roller från olika delar av verksamheten ska etableras för att finnas med under projektets arbete. Projektägare är prorektor och ordförande i utbildningsnämnden, Lena Eskilsson.

Projektet kommer kontinuerligt informera och bjuda in till dialog om arbetet.

Relaterat material

Se gärna webbinarierna med filmade presentationer av nulägesanalysen samt vision och koncept från “Utbildningsutbudet på webben” för mer bakgrund:

Del 1. Introduktion till arbetet samt Vill studera-resan
Del 2. Vision och övergripande koncept, samt nästa steg

Kartläggning av nuläge och vision för nyläge

Insikterna om de blivande studenternas respektive medarbetarnas upplevelse kommer från projektet Vision för utbildningsutbudet för webben som pågick september -22 till maj -23. Projektet gjorde en kartläggning av nuläget, i form av en användarundersökning med blivande studenter, samt workshops och intervjuer med representanter för verksamheten.
De blivande studenternas användarresa – Vill studera-resan – presenterades under en endagsutställning på Skissernas museum i februari. Till utställningen kom 240 medarbetare från olika delar av Lunds universitet och bidrog med tankar och idéer.

Visionsprojektet tog också fram en beskrivning av ett önskat nyläge – en vision och ett övergripande koncept för en framtida utbildningswebb. 

Se rektorsbeslutet: Genomförande av projektet En samlad utbildningswebb.